Menumats Materialbank

På den här sidan hittar du allt viktigt!

I vår materialbank hittar du material att skriva ut, till exempel beställningsblanketter, vår meny och vår broschyr. Du hittar videor om vår verksamhet och anvisningar för hur du till exempel använder serviceutrustningen.

Vår materialbank är till nytta för både våra kunder och hemvårdsstuderande.

Webbutik.

I Menumats webbutik https://verkkokauppa.menumat.fi kan du enkelt bekanta dig med produktutbudet och göra måltidsbeställningar. Beställ vid behov koder från vår kundtjänst.

Bruksanvisning för Menumat-webbutiken »

Meny.

Du hittar Menumats meny här.

På sidan finns en meny för privatkunder och en version som kan fyllas i för beställningar.

Videor.

Bekanta dig med Menumat-måltidsservicen med hjälp av videorna.