Ravitsemussuositusten mukaiset ateriat

Ravitsemussuositukset määräytyvät Ruokaviraston ohjeistuksien mukaan ja ravitsemussuositukset laaditaan maailmanlaajuiseen käyttöön kuin kansallisestikin. Ravitsemussuositukset perustuvat tutkimuksiin eri ravintoaineiden tarpeesta koko elinkaaren aikana, lisäksi niissä on huomioitu laaja tutkimustieto ravintoaineiden vaikutuksista sairauksien ehkäisyssä ja terveydentilan edistämisessä. 

Suositukset muuttuvat sitä mukaan, kun elintavat ja kansanterveystilanne muuttuu sekä  silloin, kun uutta tutkimustietoa karttuu. Painotetaanko ruokasuosituksia kuitenkin liikaa? On huomattu, että liiallinen ruokavalion seuraaminen aiheuttaa painetta ruokailuista ja saattaa osaltaan heikentää ruoasta nauttimista

Ikääntyneiden ravitsemus

Ikääntyneet tarvitsevat enemmän proteiinia ja vähintään yhtä paljon muita ravintoaineita kuin nuoremmat. Ravinnontarve pysyy ikäihmisellä samana tai jopa aikaisempaa suurempana, jos taustalla on sairauksia. Iäkkään ihmisen elimistö ei pysty hyödyntämään ravintoaineita yhtä hyvin kuin nuorena, jolloin erilaisten ravintoaineiden tasaisesta saannista tulee entistä tärkempää. 

Ikäihmisen saadessa liian vähän ravintoa, riski sairastua kasvaa merkittävästi. Tutkimuksissa korostetaan proteiinin tarvetta, sillä se on lihasten välttämätön rakennusaine. Useat sairaudet ja tulehdukset vaikuttavat lihasmassan kuihtumiseen. 

Ruokasuositukset eivät ole tuulesta temmattuja, vaan laajojen tutkimusten tuloksia. On kuitenkin tärkeää muistaa, että hankalassa   elämäntilanteessa  suositusten noudattaminen on äärimmäisen vaikeaa. Ikäihmisen omaiset pystyvät auttamaan ruoan valmistuksessa ja huolehtimaan, että ravinnonsaanti pysyy hyvällä tasolla. On syytä välttää ikäihmisen painostamista ruokailuun ja etsiä hänelle sopivia vaihtoehtoja.

Me Menumatilla pyrimme auttamaan ikäihmisiä löytämään heille mieluisan tavan ruokailuun. Helpotamme omaisia, sillä ateriamme tehdään aina ravitsemussuositusten mukaan ja ovat yksi proteiinirikkain valinta.

Ikäihmisten hyvinvointi

Ikäihmisen hyvinvointi koostuu esimerkiksi aktiivisuudesta, omasta terveydentilasta,  toimintakyvystä, perheestä ja muista läheisistä, yhdessä tekemisestä, turvallisesta elinympäristöstä, seksuaalisesta hyvinvoinnista ja erilaisista järjestötoiminnoista.

Kunnalla on tehtävänä tukea ikääntyvän ihmisen osallisuutta ja toimintakykyä kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ohella  muun muassa asuinympäristöjen ratkaisut vaikuttavat iäkkäiden kuntalaisten hyvinvointiin ja toimintakykyyn.  Myös järjestöjen ja vapaaehtoisten toiminnalla on merkittävä rooli iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemisessa.