Dementia ja virikkeiden puute: Koronapandemia nosti esiin haasteet muistisairauksien hoidossa

Dementia on krooninen ja usein progressiivinen tila, joka vaikuttaa aivojen toimintaan aiheuttaen muistin, ajattelun, käyttäytymisen ja kyvyn suoriutua päivittäisistä toiminnoista heikkenemistä. Vaikka dementiaa ei voida parantaa, sen etenemistä voidaan hidastaa ja elämänlaatua parantaa asianmukaisella hoidolla.

Kuitenkin viime aikoina on tullut ilmi, että virikkeiden puute viime vuosien aikana, on saattanut nopeuttaa dementian etenemistä. Koronaviruspandemia toi mukanaan useita haasteita, mutta yksi merkittävä on ollut se, että fyysiset vierailut hoitokodeissa ja vanhusten kotona ovat vähentyneet. Nyt olemme huomanneet, että muistisairaus on virikkeiden puututtua kehittynyt nopeammin. Kun vanhuksilla on vähemmän sosiaalista vuorovaikutusta, voi se pahentaa dementian oireita.

Eristäytyminen on hankaloittanut sairauden toteamista

Muistisairauden huomioiminen on ollut haastavaa pandemian aikana, kun monien vanhusten fyysinen eristäytyminen on vähentänyt mahdollisuuksia havaita varhaisia merkkejä sairaudesta. Seuraavassa on viisi vinkkiä muistisairauden havaitsemiseksi ja siihen reagoimiseksi:

  1. Huomioi muistin heikkeneminen: Jos huomaat, että vanhus unohtelee asioita useammin kuin ennen tai ei pysty muistamaan tärkeitä tapahtumia tai tietoja, se voi olla merkki muistisairaudesta.
  2. Kiinnitä huomiota päivittäisen toiminnan vaikeuksiin: Jos vanhus alkaa kamppailla sellaisten tehtävien kanssa, jotka olivat hänelle aiemmin helppoja, kuten ruoanlaitto tai laskujen maksaminen, se voi olla varhainen merkki dementiasta.
  3. Seuraa käyttäytymisen muutoksia: Äkilliset mielialan vaihtelut, sekaannus tai vetäytyminen sosiaalisista tilanteista voivat olla merkkejä muistisairaudesta.
  4. Vie lääkäriin: Jos huomaat edellä mainittuja merkkejä, on tärkeää viedä vanhus lääkärin arvioitavaksi. Varhainen diagnoosi voi auttaa hidastamaan sairauden etenemistä ja parantamaan elämänlaatua.
  5. Hanki tukea: Muistisairauden diagnoosi voi olla järkyttävää vanhukselle, mutta myös heidän omaisilleen.